Beste RKC’er,

Middels dit schrijven geef ik jullie graag een korte toelichting op hetgeen op dit moment in de media verschijnt over de toekomst van ons RKC Waalwijk. We zijn inmiddels bijna drie jaar met succes aan de slag om een toekomstbestendig RKC Waalwijk te bouwen. Daarbij hebben we altijd transparant gecommuniceerd over de stappen die de club aan het nemen is om dit doel te verwezenlijken dus dat doen we nu weer.

Naar aanleiding van het stuk dat vandaag in het Brabants Dagblad verscheen hebben we veel vragen ontvangen. RKC’ers die vanaf het begin dit traject en de communicatie hieromtrent volgen, weten dat het dossier van het stadion de laatste horde is die we moeten nemen naar een gezonde toekomst voor onze mooie club. We zijn zeer verheugd dat er zich met Peters Project Ontwikkeling (PPO) een projectontwikkelaar heeft gemeld die interesse heeft in de overname van het stadion en de schuld van RKC aan de gemeente Waalwijk. Het saneren van de bestaande schulden is voor RKC Waalwijk noodzakelijk omdat anders de licentie in gevaar komt. Zonder licentie verdwijnt de mogelijkheid tot het spelen van betaald voetbal in Waalwijk. 

Met PPO krijgt de club een nieuwe verhuurder die belang heeft bij een gezonde huurder. Evenals de trouwe vrijwilligers, supporters en sponsoren trouwens die altijd de club zijn blijven steunen (sommige sponsoren zoals De Mandemakers Groep en Direct Lease van de Van Mossel groep zelfs al tientallen jaren). Als de gemeente akkoord gaat na de commissievergadering van 6 oktober, gevolgd door de gemeenteraad op 20 oktober is dat een enorm belangrijk moment en kunnen we spreken van het definitief realiseren van het échte Wonder van Waalwijk: De redding van ons RKC, de continuering van betaald voetbal in De Langstraat en de versterking van de regio door maatschappelijke initiatieven zoals Scoren Voor Gezondheid, Ieder1gelijk, de Street League, etc.

Wanneer we terugkijken op de afgelopen drie jaar, kunnen we concluderen dat er veel dossiers zijn opgelost. Iets wat velen bij voorbaat al niet voor mogelijk hadden gehouden. Dat er nieuwe initiatieven zijn opgestart in het maatschappelijke veld. In dit seizoen, niet voor niets betiteld als “het jaar van de waarheid”, hopen we dan ook de laatste hobbel te nemen naar dit ultieme doel. Enerzijds sportief weer een rol van betekenis spelen, anderzijds dienen we dit seizoen de laatste pijn uit het verleden weg te poetsen.

Sportief kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat we weer in de lift zitten: het spelen in het linker rijtje is een realistisch doel en daarnaast is het bereiken van de volgende ronde in de KNVB Beker een mooi resultaat. Nu hopen op een mooie tegenpartij in de loting van vanavond!

Ik hoop dan ook dat, ondanks dat het spannende weken worden en het einde van het reddingsplan in zicht is, eenieder vol vertrouwen, rust, geloof én hoop vooruitkijkt naar een sportief succesvol en maatschappelijk gezond RKC Waalwijk. Ik sta er in ieder geval voor en geloof hier heilig in. Laten we de club op het veld én langs het veld vooruit blijven schreeuwen!

WIJ VORMEN TEZAMEN, ook de komende maanden.

Met Geelblauwe groet,

Remco Oversier