Er word niet veel meer over gezegd en geschreven maar vanavond gaat er dan echt gestemd worden over het wel of niet doorgang vinden van de verkoop van het Mandemakers stadion. Tijdens de vorige bijeenkomsten heeft wethouder Bakker de voorwaarden mee gekregen waaraan de verkoop van het stadion moest voldoen. Vanavond stemt de raad over het koopcontract, bij een Ja is de koop definitief en is RKC officieel gered!

 

Het waren spannende avonden in het Waalwijkse gemeentehuis, vele supporters lieten zien hun club ook in zware tijd te steunen en zochten een plek in het gemeentehuis tijdens de raadsvergadering waarin het 'dossier-RKC' besproken werd. De gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met de verkoop onder voorwaardes. Wethouder Bakker diende zich aan deze voorwaardes te houden en ook met PPO een akkoord te bereiken. Het bleek een klus aan wethouder Bakker wel besteed was aangezien er inmiddels een akkoord bereikt is over de verkoop van het stadion en de daarbij horende terugkoop regelingen ect.  

Het akkoord is vastgeled in een koopcontract maar voor dat dit contract definitief doorgang vind moet de gemeenteraad eerst nog haar goedkeuring geven. Als Wethouder Bakker binnen de voorwaardes gebleven is lijkt dit geen probleem te vormen waren het niet dat Theo Weijters mogelijk roet in het eten kan gooien. De ondernemer die in het verleden een plekje in de RVC van RKC wilde bemachtigen maar wegens onmogelijke plannen nooit officieel benoemd is heeft ook een plan met het stadion. Weijters wil het stadion door de gemeenschap laten kopen Het zou volgens de plannen van Weijters de gemeente meer geld op leveren dan de 'PPO deal' maar de gemeente blijft wel risico drager. 

De kans dat het plan van Weijters doorgang vind lijkt klein, Weijters heeft voor de raadsvergadering van vanavond wel spreektijd gevraagd en gekregen. De publieke tribune zal waarschijnlijk zoals bij elke raadsvergadering geopend zijn. Wil je dus op de hoogte blijven van de situatie en de vergadering bij wonen? De vergadering start op 19:30 op het Waalwijkse gemeentehuis . De Agenda en ingekomen stukken zijn te vinden op de website van de gemeente.